Izmjene Zakona o kreditnim institucijama

Objavljeno: 24.4.2009.

Europski parlament bi trebao početkom svibnja 2009. usvojiti izmjene Direktive o kapitalnim zahtjevima (2006/48/EZ i 2006/49/EZ; DKZ) koja je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana u listopadu 2008. godine usvajanjem Zakona o kreditnim institucijama (NN 117/08). Navedene izmjene trebale bi biti u primjeni u državama članicama Europske unije od 31. ožujka 2010. godine. Razlog izmjena DKZ na razini Europske unije jesu stvaranje boljeg zakonskog okvira za funkcioniranje jedinstvenog tržišta za pružanje financijskih usluga od strane kreditnih institucija, ali i potreba izmjena supervizorskih pravila kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija zbog posljedica poremećaja na financijskim tržištima koji su nastupili 2007. godine. Osim navedene DKZ, u ožujku 2009. usvojena je Direktiva 2009/14/EZ koja je izmijenila Direktivu 94/17/EZ koja se odnosi na sheme osiguranja depozita te također zahtijeva izmjene odredbi Zakona o kreditnim institucijama.

Predviđene izmjene DKZ-a značajno mijenjaju supervizorska pravila za praćenje upravljanja rizicima u kreditnim institucijama, prije svega glede izračuna adekvatnosti kapitala i velikih izloženosti kreditnih institucija, ali i samog načina obavljanja supervizije u dijelu upravljanja krizama i suradnji supervizora. Stoga su HNB i Ministarstvo financija poduzeli odgovarajuće aktivnosti za što brže usklađivanje domaćih propisa kojima se uređuje poslovanje i supervizija kreditnih institucija s izmjenama relevantne pravne stečevine Europske unije.

U skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama u siječnju ove godine HNB je usvojio i nove podzakonske propise temeljem Zakona o kreditnim institucijama. Njihova primjena treba započeti od 01. srpnja 2009. godine, a do tada su na snazi ostali podzakonski propisi usvojeni temeljem Zakona o bankama (NN 84/02, 141/06). Razdoblje između usvajanja novih podzakonskih propisa i njihove primjene (od siječnja do srpnja 2009.) namijenjeno je prilagodbi poslovanja kreditnih institucija novim pravilima, prije svega u dijelu osiguravanja adekvatne informatičke podrške primjeni nove regulative za kreditne institucije.

S obzirom na nužnost izmjene svih propisa u RH kojima se regulira supervizija i poslovanje kreditnih institucija sukladno izmjenama DKZ-a, što uključuje i podzakonske propise koje je HNB usvojio u siječnju 2009. godine, u okviru izmjena Zakona o kreditnim institucijama predložit će se produljenje roka primjene spomenutih podzakonskih propisa usvojenih temeljem Zakona o bankama i nakon 1. srpnja 2009. Time bi se kreditnim institucijama osiguralo dovoljno vremena da prilagode svoje poslovanje izmjenama Zakona o kreditnim institucijama kao i izmjenama podzakonskih propisa koje bi posljedično trebao usvojiti HNB. Predložit će se da se izmijenjeni Zakon o kreditnim institucijama i podzakonski propisi počnu primjenjivati od 31. ožujka 2010. kao i u državama članicama Europske unije.