Je li neslužbeno gospodarstvo izvor korupcije?

Objavljeno: 2.12.1999.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 1
Autori Michael Fauland i Vedran Šošić
Datum Studeni 1999.
JEL O17, H26, K42
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

istraživanja, službeno gospodarstvo, neslužbeno gospodarstvo, korupcija, porezna evazija

U radu se razmatra veza između neslužbenog gospodarstva i opće ekonomske efikasnosti. Posebna je pažnja posvećena poreznoj evaziji i korupciji te njihovoj interakciji s neslužbenim gospodarstvom. Prvo, definiramo ulogu države u genezi neslužbenog gospodarstva i korupcije. Drugi dio pruža uvid u raznovrsnost definicija neslužbenog gospodarstva i u utjecaj pojedinih definicija na konačne zaključke. Iako zastupamo "klasičnu" definiciju neslužbenog gospodarstva kao neregistrirane ekonomske aktivnosti, držimo da neslužbeno gospodarstvo u tranzicijskim zemljama, prema toj definiciji, ne utječe negativno na ekonomsku efikasnost i rast. Važno je također učiniti jasnu razliku između neslužbenog gospodarstva i porezne evazije, kao i razliku između neslužbenog gospodarstva i korupcije. Dajemo argumente koji podupiru stajalište da su spomenute pojave jače povezane sa službenim nego s neslužbenim gospodarstvom, s obzirom da ih službeno gospodarstvo upotrebljava kao mehanizam zaštite od konkurencije. Za razliku od neslužbenog gospodarstva, neregularne aktivnosti su ozbiljna prijetnja općem blagostanju, ekonomskoj efikasnosti i rastu. Zaključujemo da su neslužbeno gospodarstvo i neregularne aktivnosti uzrokovani visokim stupnjem politizacije, te da suzbijanje politizacije ima pozitivan utjecaj i na smanjenje neslužbenog gospodarstva i na smanjenje neregularnih aktivnosti. U posljednjem dijelu iznosimo mjere koje mogu biti od pomoći pri suzbijanju neregularnih aktivnosti. Dana antikorupcijska strategija neće u potpunosti eliminirati neslužbeno gospodarstvo, ali će onemogućiti aktivnosti koje štete ekonomskoj efikasnosti i rastu.