Kako se usvajaju supervizorske odluke u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM)?

Kako se usvajaju supervizorske odluke u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM)?

Objavljeno: 3.6.2020.

Nadzorni odbor (Supervisory Board), interno tijelo ESB-a, priprema nacrte nadzornih odluka koje potom donosi Upravno vijeće (Governing Council) u skladu s postupkom neisticanja prigovora, odnosno ako Upravno vijeće ne iznese prigovor unutar određenog roka, odluka se automatski smatra donesenom. Upravno vijeće može prihvatiti ili uložiti prigovor na predložene odluke, ali ih u načelu ne može mijenjati. Osim toga, ostale odluke vezane uz opći okvir (npr. Okvirnu uredbu o SSM-u) donosi Upravno vijeće u redovnom postupku.

ESB razdvaja ciljeve, postupke donošenja odluka i zadaće nadzorne funkcije kako bi spriječio sukob interesa između monetarne politike i nadzora banaka. To uključuje strogo razdvajanje sastanaka Upravnog vijeća sa zasebnim dnevnim redom.

Nacionalna nadzorna tijela zadužena za pomoć ESB-u u izvršavanju njegovih zadaća imaju važnu ulogu u postupku donošenja odluka. Primjerice, mogu predlagati nacrt nadzornih odluka, a svojim stručnim znanjem pridonose odlukama koje donosi ESB. U Uredbi o SSM-u izričito se navodi da ESB u zajedničkim postupcima odluke donosi na temelju prijedloga nacionalnog nadležnog tijela.