Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza posjetio HNB

Objavljeno: 6.10.2021.
Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza posjetio HNB

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić i članovi rukovodstva središnje banke održali su 6. listopada ove godine u HNB-u sastanak s Klubom zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza.

Susret je bio posvećen detaljnijem informiranju zastupnika o pristupanju Republike Hrvatske europodručju, ulozi i aktivnostima Hrvatske narodne banke na području zaštite potrošača te odnosu i hijerarhiji propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije u odnosu na poslovanje banaka.

Sudionici sastanka, u ime Kluba zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, bili su Marijana Puljak (predsjednica Kluba), Dalija Orešković (potpredsjednica Kluba), Anka Mrak-Taritaš (zastupnica), Igor Kolman (tajnik Kluba) te Saša Stanislav Horvath (viši stručni tajnik). Sa strane Hrvatske narodne banke na susretu su uz guvernera HNB-a Borisa Vujčića sudjelovali i viceguverneri Michael Faulend i Bojan Fras.

Hrvatska narodna banka namjerava i ubuduće nastaviti s praksom održavanja sastanaka sa zastupnicima Hrvatskog sabora radi međusobnog informiranja i proširivanja dijaloga između hrvatskog parlamenta i središnje banke.