Koja je uloga hrvatskog nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 17.5.2022.

Zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", br. 146/2020. i 21/2022.) sanacijske ovlasti između sanacijskih tijela u Hrvatskoj podijeljene su između Hrvatske narodne banke (HNB) kao nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) kao nacionalnog sanacijskog tijela za investicijska društva.

Za učinkovito i dosljedno funkcioniranje jedinstvenog sanacijskog mehanizma (Single Resolution Mechanism; SRM) odgovoran je Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board; SRB) koji dio svojih ovlasti nad kreditnim institucijama obavlja izravno, a dio neizravno, preko HNB-a kao nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije.

Nakon pristupanja Hrvatske SRM-u za provođenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija u Hrvatskoj izravno je odgovoran SRB, a za dio institucija HNB.

Budući da je osnovna zadaća SRB-a osiguravanje učinkovitog i dosljednog funkcioniranja SRM-a, on je ovlašten izdavati upute, smjernice, preporuke i upozorenja HNB-u kako bi osigurao kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj za koje nije izravno odgovoran jednak tretman, odnosno primjenu istih pravila i visokih sanacijskih standarda koji se primjenjuju i nad svim ostalim kreditnim institucijama koje posluju u EU-u.

I HNB kao nacionalno sanacijsko tijelo za kreditne institucije u Hrvatskoj ima odgovornost za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SRM-a, odnosno dužan je u svakom pogledu surađivati sa SRB-om, uskladiti svoje politike i metodologije rada s politikama i metodologijama rada SRB-a te slijediti upute, smjernice, preporuke i upozorenja koje im izda SRB.