Koje koristi je donijelo pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020.

Pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (Single Resolution Mechanism; SRM) donijelo je Hrvatskoj cijeli niz prednosti i koristi od kojih izdvajamo najvažnije:

  • Hrvatska narodna banka (HNB) sudjeluje kao punopravna članica SRM-a u tijelima Jedinstvenog sanacijskog odbora (Single Resolution Board; SRB) koja donose odluke. Na taj način predstavnik Hrvatske ne pridonosi samo odlučivanju o sanacijskim pitanjima vezanima uz kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, već i odlučivanju o politikama i metodologijama rada SRB-a kao središnjega sanacijskog tijela u bankovnoj uniji
  • predstavnici HNB-a sudjeluju u radu internih sanacijskih timova (Internal Resolution Teams; IRTs) formiranima u SRB-u za potrebe izrade i ažuriranja sanacijskih planova za kreditne institucije i grupe kreditnih institucija; na taj način predstavnici HNB-a osiguravaju da su sanacijskim planovima za kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj obuhvaćeni i svi elementi koji utječu na financijsku stabilnost Hrvatske, njezina bankovnog sustava i gospodarstva
  • predstavnici HNB-a sudjeluju u radu različitih radnih skupina formiranih u SRB-u za potrebe izrade politika, metodologija i procedura rada; na taj način predstavnici HNB-a osiguravaju da navedenim internim aktima SRB-a na primjeren način budu obuhvaćene značajke i interesi hrvatskog bankovnog sustava
  • sadržaj sanacijskih planova za kreditne institucije koje posluju u Hrvatskoj, a koje su članice grupe kreditnih institucija u EU-u, metodološki, kvantitativno i kvalitativno usklađen je s njihovim sestrinskim društvima koja posluju u ostalim državama članicama bankovne unije zbog primjene politika i procedura SRB-a;
  • nakon pristupanja Hrvatske SRM-u usvajanje grupnih sanacijskih planova za kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj, a koje su članice grupe kreditnih institucija u EU-u, izvršavaju se na izvršnim sjednicama SRB-a, a što je uvelike ubrzalo i pojednostavnilo cijeli postupak.