Koje su prednosti SRM-a u odnosu na nacionalne sanacijske mehanizme?

Objavljeno: 3.6.2020.

Jedinstveni sanacijski mehanizam (Single Resolution Mechanism; SRM) omogućava da se sve odluke povezane sa sanacijskim pitanjima na razini cijele bankovne unije donose centralizirano, neovisno i efikasno, posebice u slučaju sanacije prekograničnih grupa kada je potrebno koordinirano djelovanje više sanacijskih tijela. SRM osigurava urednu sanaciju banaka koje propadaju, minimizira trošak koji bi snosili porezni obveznici i nastoji svesti na minimum učinak prelijevanja na šire gospodarstvo.