Koji je bio vremenski raspored i opseg sveobuhvatne procjene u Republici Hrvatskoj?

Koji je bio vremenski raspored i opseg sveobuhvatne procjene u Republici Hrvatskoj?

Objavljeno: 3.6.2020.

Sveobuhvatna procjena započela je u rujnu 2019., a završila je objavom rezultata u lipnju 2020.

Sukladno odluci ESB-a, sveobuhvatnom procjenom obuhvaćeno je sljedećih pet hrvatskih banaka:

  • Zagrebačka banka
  • Privredna banka Zagreb
  • Erste & Steiermarkische Bank
  • OTP banka Hrvatska i
  • Hrvatska poštanska banka

Ovih pet banaka odabrano je kako bi se osigurala pokrivenost koja je u skladu s člankom 6. stavkom 4. uredbe o SSM-u i koja je usporediva s onom u sveobuhvatnim procjenama koje je ESB proveo od 2014. Te su institucije odabrane na temelju njihove veličine, profila rizika i opće važnosti za nacionalno gospodarstvo. Pritom je uzeto u obzir nekoliko elemenata, na primjer poslovni model institucije, unutarnje upravljanje i upravljanje rizicima, rizik kapitala, likvidnosni rizik i rizik izvora financiranja te povezanost s ostatkom financijskog sustava.

Rezultate sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka ESB je objavio 5. lipnja 2020.