Kratkoročne pozajmice samo uz kratkoročni zalog

Objavljeno: 3.12.2008.

Poslovne banke i nadalje će kratkoročne pozajmice od Hrvatske narodne banke moći koristiti isključivo uz zalog kratkoročnih vrijednosnih papira - zaključak je današnje sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke, na kojoj je u odlukama koje reguliraju korištenje unutardnevnog i lombardnog kredita precizirano da kolateral za takve kredite mogu biti isključivo trezorski zapisi Ministarstva financija s izvornim rokom dospijeća do 364 dana. Potreba za takvim pojašnjenjem ukazala se nakon nedavnog izdanja trezorskih zapisa s dospijećem od 728 dana.

ESB Holding GmbH iz Beča dobio je suglasnost za stjecanje više od 75 posto udjela u temeljnom kapitalu Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka. Savjet HNB-a odobrio je Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb pripajanje Slavonske banke d.d. Osijek, čime se u pogledu vlasništva ništa ne mijenja, jer su i dosad obje te banke u cijelosti bile u vlasništvu Hypo Alpe-Adria-Bank International A.G. Savjet HNB-a suglasio se i s prijedlogom nadzornog odbora Raiffeisen stambene štedionice d.d. Zagreb za imenovanje Hansa Christiana Vallanta predsjednikom uprave te štedionice i u sljedećem mandatu.