Savjet HNB-a: likvidnost financijskog sustava i dalje na visokoj razini

Objavljeno: 9.5.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio gospodarska i novčana kretanja u proteklom razdoblju, kao i izvješće o financijskoj stabilnosti sustava te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prema mjesečnim statističkim pokazateljima gospodarska se aktivnost blago povećala na početku 2018. godine, nakon privremene stagnacije krajem prošle godine. Istodobno su se nastavila povoljna kretanja na tržištu rada. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena ubrzala se na 1,1% u ožujku, čemu su najviše pridonijele cijene neprerađenih prehrambenih proizvoda. U siječnju 2018. zabilježena su nepovoljna kretanja u robnoj razmjeni s inozemstvom - došlo je do pada izvoza i ubrzanja rasta uvoza u odnosu na prosjek prethodnog tromjesečja. HNB je nastavio provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku, pri čemu se likvidnost domaćega financijskog sustava u travnju zadržala na iznimno visokoj razini. Kreditna aktivnost banaka prema poduzećima i stanovništvu u ožujku je nastavila jačati, a prosječne kamatne stope na novoodobrene kredite su se blago smanjile. Neto inozemni dug domaćih sektora smanjio se neznatno tijekom prva dva mjeseca 2018. Prema izvješću o prekomjernom proračunskom manjku, u 2017. godini zabilježen je višak opće države prema metodologiji ESA, i to u iznosu od 2,8 mlrd. kuna (0,8% BDP-a). Time je nastavljena snažna fiskalna prilagodba započeta još 2015. godine. Dostupni podaci upućuju na to da je u prvom tromjesečju na razini središnje države ostvaren nešto veći manjak u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, dok je javni dug na kraju siječnja smanjen u odnosu na prethodni mjesec.

Nastavak gospodarskog rasta i povoljna kretanja u međunarodnom okružju povoljno su djelovali na financijsku stabilnost. Ukupna izloženost sustava sistemskim rizicima zadržana je na umjerenoj razini.

Članovi Savjeta HNB-a suglasili su se s odlukama nadzornih odbora nekoliko kreditnih institucija o imenovanjima: u Imex banci d.d., Split predsjednik uprave postaje Gordan Miler, u Splitskoj banci d.d., Split, članovi uprave bit će Zvonimir Akrap i Bruno Biuk, dok će u Prvoj stambenoj štedionici d.d., Zagreb, predsjednica uprave i dalje biti Antonija Matošin, a članica uprave Darija Hejni.