Manja kamatna stopa za prekonoćne depozite

Objavljeno: 9.3.2011.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici odlučio smanjiti kamatnu stopu HNB-a na prekonoćne depozite banaka sa 0,5% na 0,25%. Odluka je donijeta polazeći od kretanja kamatnih stopa na tržištu, te s namjerom da bankama plasiranje slobodne likvidnosti u druge instrumente bude atraktivnije u odnosu na deponiranje kod središnje banke, a time i korisnije za gospodarstvo. Uz to, naknada na izdvojeni kunski dio obvezne pričuve se ukida, kao što je već ranije učinjeno s naknadom za devizni dio obvezne pričuve.

Na ovoj su sjednici razmotreni i najnoviji pokazatelji o novčanim i gospodarskim kretanjima, te stanje u bankovnom sustavu u zadnjem lanjskom tromjesečju. Također, prihvaćeno je izvješće o prošlogodišnjem upravljanju međunarodnim pričuvama, koje su na kraju 2010. iznosile 10,66 milijardi eura, što je za 285 milijuna eura više nego krajem 2009.

Savjet HNB-a suglasio se i s odlukama nadzornih odbora nekoliko banaka o imenovanjima predsjednika i članova uprava. Tako će u A štednoj banci malog poduzetništva d.d., Zagreb, predsjednik uprave biti Zvonko Agičić a članica uprave Dubravka Filipčić; u Imex banci d.d., Split, članicom uprave ostaje Ružica Šarić; u Partner banci d.d., Zagreb, funkciju predsjednika uprave preuzima Jozo Matas; u Primorskoj banci d.d., Rijeka, predsjednik uprave i nadalje će biti Anto Pekić i član uprave Zdenko Šošić, a kao član uprave pridružit će om se i Marko Čičin-Šain.

Savjet HNB-a donio je i odluku o puštanju u optjecaj kovanica kune i lipe s oznakom godine kovanja "2011."