Misija Svjetske banke u HNB-u

Objavljeno: 18.10.2000.

Misija Svjetske banke za pregovore o zajmu za strukturne prilagodbe (tzv. SAL program), koju predvodi g. Ilker Domac, posjetila je danas Hrvatsku narodnu banku, gdje ih je primio zamjenik guvernera dr. Boris Vujčić sa suradnicima.

Prema riječima voditelja Misije, cilj ovog dolaska je stjecanje uvida u najvažnije ekonomske pokazatelje i mjere gospodarske i novčane politike, radi pripreme kreditnog aranžmana kojim bi se nadopunio aranžman Hrvatske s MMF-om, o kojemu pregovori slijede potkraj ovog mjeseca, i poduprle reforme koje Vlada RH poduzima u cilju povećanja efikasnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Spomenuti program trebao bi pomoći napose u olakšavanju socijalne komponente strukturnih reformi i unapređivanju tržišta rada.

U ovogodišnjim gospodarskim zbivanjima u Hrvatskoj, po ocjeni zamjenika guvernera HNB, osobito je značajno što dolazi do oživljavanja privredne aktivnosti, a u tome značajnu ulogu ima porast izvoza, nakon višegodišnje stagnacije. Sve veće otvaranje i pomaci u približavanju međunarodnim integracijama upućuju na zaključak da bi porast izvoza mogao biti nastavljen i nadalje. Uslijed smanjenja deficita robne razmjene i povećanog priljeva od turizma, procjenjuje se da će ovogodišnji tekući deficit platne bilance biti oko milijardu dolara, što znači da bi njegov udjel u bruto domaćem proizvodu bio za oko 2 postotna poena niži nego u prošloj godini. Tečaj je stabilan, a bankovni sustav stabiliziran. Kreditni plasmani banaka već neko vrijeme stagniraju, no očekuje se postupno oživljavanje. Središnja banka unijela je značajne promjene glede visine i načina obračuna obvezne rezerve. Cijene su prošlog mjeseca ostvarile rast iznad uobičajenoga, uglavnom iz razloga koji su izvan dosega novčane politike, a središnja banka pozorno prati što se događa na tom planu i spremna je poduzeti, u slučaju potrebe, mjere koje su u njenoj nadležnosti. Novi Zakon o HNB trebao bi središnjoj banci osigurati još čvršći mandat i samostalnost u održavanju stabilnosti cijena.

Po ocjeni dr. Vujčića visoka nezaposlenost je i nadalje najosjetljiviji problem s kojim se gospodarska politika suočava i u provođenju strukturnih reformi. Da bi došlo do prijeloma u trendu i pokrenulo se brže otvaranje produktivnih radnih mjesta, najvažniji preduvjeti su politička i makroekonomska stabilnost, te pravna sigurnost. To će biti presudno i za porast međunarodne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i za brži rast izravnih stranih ulaganja, bez čega nije moguć ni porast zaposlenosti niti održiv gospodarski rast.