Mjere ograničavanja

Objavljeno: 15.11.2023. Ažurirano: 13.6.2024.
Mjere ograničavanja jesu mjere koje se u Republici Hrvatskoj provode na temelju obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske.

Primjena, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja uređeni su Zakonom o mjerama ograničavanja ("Narodne novine", br. 133/2023.) koji je stupio na snagu 15. studenoga 2023.

Mjere ograničavanja mogu biti ograničenje raspolaganja imovinom, zabrana ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili zabrana tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske, potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa, potpuno ili djelomično ograničenje trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija, embargo na oružje i vojnu opremu, prekid diplomatskih odnosa i druge mjere u skladu s međunarodnim i europskim pravom.

Temeljem Zakona o mjerama ograničavanja donesena je Odluka o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose  ("Narodne novine", br. 13/2024.).

Obveznicima su na raspolaganju i Smjernice Europske unije za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja te Opće smjernice o primjeni Zakona o mjerama ograničavanja

Interaktivna karta država pod sankcijskim režimima Ujedinjenih naroda i Europske unije, Konsolidirani popis osoba, entiteta i grupa pod financijskim sankcijama EU-a, Sankcije Vijeća sigurnosti UN i konsolidirani popis pojedinaca i entiteta te ostale informacije o stupanju na snagu mjera ograničavanja, važećim sankcijskim popisima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Europske unije, kao i mjere ograničavanja drugih međunarodnih organizacija koje obvezuju Republiku Hrvatsku dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova na sljedećoj poveznici. MVEP – mjere ograničavanja. Dodatno, na navedenoj poveznici nalaze se i INFORMACIJE O IZMJENAMA U SANKCIJSKIM REŽIMIMA. Isto tako, sukladno članku 7. stavku 4. Zakona o mjerama ograničavanja na mrežnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova dostupna je Elektronička baza podataka s Uputama, koja sadrži sve podatke koji se nalaze u konsolidiranim popisima režima mjera ograničavanja EU i Vijeća Sigurnosti UN-a te na kojoj je moguća i pretraga EU i UN konsolidiranih popisa mjera ograničavanja te ispis u pdf formatu. Također je na navedenoj poveznici moguća i besplatna registracija za primanje obavijesti o izmjenama u oba popisa.

Kontakt točka za mjere ograničavanja

Sukladno članku 7. stavku 6. Zakona o mjerama ograničavanja, čelnik svakog nadležnog tijela dužan je odrediti kontakt-točku za mjere ograničavanja iz svog djelokruga koja, među ostalim, od ministarstva nadležnog za vanjske poslove izravno zaprima informaciju o stupanju na snagu mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. Zakona, te informaciju o kontakt-točki učiniti dostupnom javnosti putem svoje mrežne stranice.

Hrvatska narodna banka donijela je odluku o kontakt-točki te adresi elektroničke pošte za razmjenu informacija o mjerama ograničavanja: sankcije@hnb.hr.