Mjerenje sličnosti gospodarskih kretanja u Srednjoj Europi: Povezanost poslovnih ciklusa Njemačke, Mađarske, Češke i Hrvatske

Objavljeno: 1.8.2000.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 5
Autori Velimir Šonje i Igeta Vrbanc
Datum Lipanj 2000.
JEL E50, E32, P52
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

tečajna politika, optimalno valutno područje, poslovni ciklus, Hodrick-Prescott

Tragom istraživanja koja su proveli Laurence Boone i Mathilde Maurel (1998, 1999) o monetarnoj uniji zemalja Srednje Europe s Njemačkom odnosno Europskom unijom, istraživačka nas je znatiželja vodila otkrivanju veza hrvatskoga gospodarstva prema njemačkom gospodarstvu i prosjeku Europske unije. Boone i Maurel (1999) došli su do zaključka da je korist zajedničke monetarne politike tranzicijskih zemalja veća od troškova. U ovom je radu određivana samo relacija Hrvatske prema njemačkom gospodarstvu te usporedba s dvjema naprednijim tranzicijskim zemljama. Usporedba gospodarstava provedena je usporedbom poslovnih ciklusa predočenih ciklusom nezaposlenosti u promatranim zemljama. Rabeći Hodrick-Prescottov filtar radi uklanjanja trend-komponente iz vremenskih serija nezaposlenosti u Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj i Hrvatskoj, autori su pokazali da postoji uska povezanost cikličkoga kretanja nezaposlenosti u sve tri zemlje s cikličkim kretanjima nezaposlenosti u Njemačkoj. Usto su pokazali da postoji sličnost reakcija poslovnog ciklusa u tri promatrane tranzicijske zemlje tijekom 24 mjeseca nakon početnog šoka koji izvire iz njemačkoga gospodarstva i još veća sličnost u reakciji na šok tijekom prvih 12 mjeseci. Autori su oprezni glede toga da rezultati upućuju na zaključak kako su promatrane države u Mundellovu smislu optimalno valutno područje. Upozoravaju na mogućnost da je ciklička koordinacija endogena, tj. da je posljedica implicitnoga ili eksplicitnog vezanja tečajeva valuta naprednih tranzicijskih zemalja uz tečaj njemačke marke tijekom većega dijela razdoblja obuhvaćenog analizom (1992. - 1999). U radu se ipak ne opovrgava važnost rezultata o cikličkoj koordinaciji za razmatranje optimalnoga valutnog režima. Ističe se da je najvažniji domet istraživanja to što je već poznatim rezultatima o uskoj povezanosti cikličkih kretanja u Srednjoj Europi sada pridodan nalaz za Hrvatsku, u kojem je pokazana uska ciklička povezanost nezaposlenosti s Njemačkom.