Mobitel sve više postaje prvi izbor pri odabiru uređaja za iniciranje elektroničkih transakcija

Objavljeno: 28.6.2024.

Porast broja nacionalnih kartičnih platnih transakcija u posljednjih pet godina se u Hrvatskoj povećao za 67%, a vrijednost nacionalnih kartičnih platnih transakcija povećala se za 77%, navodi se u redovnoj HNB-ovoj publikaciji Bezgotovinske platne transakcije.

Prosječan Hrvat danas u novčaniku ima 2,1 platnih kartica. Istodobno, 57% potrošača i 52% poslovnih subjekata uslugu mobilnog bankarstva, a 44% potrošača i 60% poslovnih subjekata ima ugovorenu uslugu internetskog bankarstva.

Broj potrošača koji se koriste uslugom mobilnog bankarstva u 2023. povećao se za 7% u odnosu na 2022. godinu, a broj potrošača koji se koriste uslugom internetskog bankarstva za 13%. Uz porast broja korisnika mobilnog bankarstva rasli su i broj i vrijednost platnih transakcija zadanih tim kanalom, pa je tako u 2023. broj transakcija potrošača u odnosu na 2022. godinu porastao za 13%, a vrijednost transakcija za 42%, dok je broj transakcija poslovnih subjekata mobilnim bankarstvom porastao za 36%, a vrijednost transakcija za 65%. Navedeni podatak zajedno s podatkom da sve više potrošača kao i poslovnih subjekata ima ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva potvrđuje da mobitel sve više postaje prvi izbor pri odabiru uređaja za iniciranje elektroničkih transakcija.

U strukturi broja nacionalnih bezgotovinskih platnih transakcija u 2023. najveći udio (48%) u ukupnom broju nacionalnih bezgotovinskih platnih transakcija imaju transakcije platnim karticama i transakcije kreditnih transfera (34%). Slijede ih transakcije terećenja bez naloga s udjelom od 18%, transakcije izvršene korištenjem usluge plaćanja računa sudjeluju s udjelom od oko 1%, a transakcije usluge izravnog terećenja sudjeluju s udjelom od 2%.

Istodobno, najveći udio u strukturi broja međunarodnih bezgotovinskih platnih transakcija imaju transakcije platnim karticama s 91% i transakcije izvršene korištenjem usluge kreditnog transfera s ukupnim udjelom od 9%. S druge strane, u strukturi ukupne vrijednosti bezgotovinskih platnih transakcija izrazito dominantan udio i nadalje imaju transakcije izvršene korištenjem usluge kreditnog transfera. Naime, one su u 2023. činile oko 94% ukupne vrijednosti svih izvršenih nacionalnih i međunarodnih bezgotovinskih platnih transakcija.