Na Nacionalnom vijeću za uvođenje eura guverner prezentirao rezultate različitih anketa o ulasku u europodručje

Objavljeno: 28.2.2019.

Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić na sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj održanoj danas, 28.2. 2019., održao je prezentaciju o usporedbi rezultata različitih anketa javnog mnijenja o ulasku Hrvatske u europodručje.