Novi prigodni srebrnjak HNB-a

Objavljeno: 15.12.2000.

U ponedjeljak, 18. prosinca o. g. Hrvatska narodna banka pustit će u prodaju prigodni srebrni kovani novac od 200 kuna posvećen slikarici Slavi Raškaj, koja se ubraja u prve hrvatske akvareliste. Prigodni srebrni kovani novac "Slava Raškaj" HNB je izdala u sklopu serije prigodnog kovanog novca "Znamenite Hrvatice", a izrađen je od srebra visoke kakvoće u specijalnoj tehnici kovanja, u količini od 2000 komada.

Na licu prigodnog srebrnog novca prikaz je portreta Slave Raškaj, a na naličju prikaz fragmenta akvarela te slikarice, poznatog pod nazivom "Ozaljski grad sa slapom Kupe", s panoramom grada Ozlja i rijeke Kupe.

Autor idejnog i likovnog rješenja ovoga srebrnog kovanog novca je akademski kipar Kuzma Kovačić.