Nova uredba Europskog parlamenta i Vijeća EU o instant kreditnim transferima u eurima

Objavljeno: 10.4.2024.

Nova Uredba EU o instant kreditnim transferima kojom se uvodi obveza slanja i primanja instant kreditnih transfera u eurima (nacionalnih i prekograničnih) za sve pružatelje platnih usluga, odnosno za banke te institucije za platni promet i institucije za elektronički novac ako pružaju uslugu kreditnih transfera, stupila je ovaj tjedan na snagu. Sukladno Uredbi, plaćanja putem instant kreditnih transfera u eurima izvršavat će se u roku od deset sekunda, 24 sata dnevno i na svaki kalendarski dan. Pružatelji platnih usluga u Republici Hrvatskoj i u drugim državama članicama čija je valuta euro obvezni su omogućiti zaprimanje instant kreditnih transfera do 9. siječnja 2025., a slanje do 9. listopada 2025.

Isto tako, novom uredbom za pružatelje platnih usluga propisana je obveza pružanja usluge provjere podudarnosti između primateljeva IBAN-a i imena koje platitelj unosi u nalogu za plaćanje za sve vrste kreditnih transfera, tj. za instant i redovne kreditne transfere, u državi članici čija je valuta euro do 9. listopada 2025.

Novom Uredbom izmijenjena je tzv. SEPA uredba kojom su utvrđeni uvjeti za pružanje kreditnih transfera i izravnih terećenja u eurima kao i temeljne pretpostavke za uspostavu jedinstvenog plaćanja u eurima (SEPA) tako što su umetnute nove odredbe koje se odnose na instant kreditne transfere koji su prema definiciji podvrsta redovnih kreditnih transfera. Tako je omogućeno da se sva plaćanja instant kreditnim transferima u eurima izvršavaju prema jednakim pravilima u svim državama članicama EU-a.

Usto, Uredbom o instant kreditnim transferima izmijenjene su i Direktiva o platnim uslugama, odnosno PSD2 te Direktiva o konačnosti namire u dijelu koji se odnosi na mogućnost i uvjete sudjelovanja institucija za platni promet i institucija za elektronički novac u platnim sustavima.