Nove mjere novčane politike

Objavljeno: 5.9.2001.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmatrao informaciju o najnovijim gospodarskim i novčanim kretanjima, upravljanje međunarodnim pričuvama u prvoj polovici ove godine, odlučio izmijeniti neke kamatne stope i naknade središnje banke i donio više drugih odluka iz svoje nadležnosti, uključujući odluku o ulasku u završnu fazu unifikacije obvezne pričuve.

Savjet HNB ocijenio je da su se tečajni pritisci u nekoliko posljednjih dana smirili pod utjecajem intervencija središnje banke na deviznom tržištu. Kako su stope na novčanom tržištu u zadnjih mjesec dana znatno porasle, a neke banke su uzimale i lombardne kredite koji su uz postojeće uvjete i očekivanja na tržištu percipirani kao relativno jeftin izvor sredstava, odlučeno je da se kamatna stopa na lombardne kredite podigne s 9,5 posto na 10,5 posto.

Kako su pasivne kamatne stope banaka na kunske depozite već duže vrijeme u silaznom trendu (u ožujku ove godine iznosile su u prosjeku 3,73 posto, da bi se do srpnja smanjile na prosječnih 3,10 posto), Hrvatska narodna banka smanjila je i stopu naknade koju obračunava na izdvojeni kunski dio obvezne pričuve s 3,5 posto na 2 posto.

Savjet HNB odlučio je započeti i sljedeću, već ranije najavljenu fazu unifikacije obvezne pričuve, čiji je cilj i unifikacija valute izdvajanja obvezne pričuve. To će se provoditi postupno. Tako će 10. rujna ove godine 10 posto obračunatog deviznog dijela obvezne rezerve trebati izdvojiti u kunama, a kod sljedećeg obračuna, 8. listopada, još 10 posto izdvojit će se u kunama. Dinamika daljnjeg povećanja dijela obvezne pričuve koji se obračunava na deviznu osnovicu a izdvaja u kunama utvrdit će se naknadno, u zavisnosti od ostvarivanja projekcije i ciljeva novčane politike.

Privredna banka Zagreb d.d. dobila je prethodnu suglasnost za stjecanje do 100 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Hrvatske stambene štedionice d.d. Varaždin, a Siegfried Rudolf Einhelig, većinski vlasnik Prve obrtničke štedionice d.d. Zagreb za stjecanje dodatnih dionica kojim se njegov vlasnički udjel povećava na 99,99 posto.

Na ovoj sjednici Savjet HNB suglasio se s prijedlogom Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb da predsjednik njene uprave bude Karl-Heinz Truskaller, kao i s prijedlogom iz Raiffeisenbank Austria d.d.Zagreb da članica uprave te banke bude Vlasta Žubrinić-Pick.