Nove mjere protiv zaduživanja banaka

Objavljeno: 8.2.2006.

Savjet Hrvatske narodne banke je na sjednici održanoj u srijedu, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, usvojio mjere koje bi trebale spriječiti rast zaduživanja banaka na temelju izdanih vrijednosnih papira, te donio više odluka iz nadležnosti središnje banke.
Raspoloživi pokazatelji gospodarske aktivnosti govore da su posljednje tromjesečje 2005. godine obilježila uglavnom pozitivna kretanja u realnom sektoru gospodarstva. Fizički obujam industrijske proizvodnje bio je u prosincu za 6,9 posto veći u usporedbi s istim mjesecom prošle godine, što je rezultiralo rastom od 5,1 posto na razini čitave 2005. godine.
Godišnja stopa rasta potrošačkih cijena smanjila se s 3,8 posto u studenom na 3,6 posto u prosincu, a godišnja stopa temeljne inflacije s 3,1 posto na 3,0 posto.
Plasmani banaka nebankovnom sektoru i dalje snažno rastu. Uz godišnju stopu rasta od 17,2 posto u prosincu, ukupni plasmani banaka tom sektoru na kraju 2005. godine dosegnuli su 149,2 milijarde kuna. Od toga se 78,6 milijardi kuna odnosilo na kredite stanovništvu koji su u 2005. godini zabilježili godišnju stopu rasta od 20,3 posto. Plasmani poduzećima ostvarili su godišnju stopu rasta od 14,3 posto. Značajan rast ukupnih plasmana banaka nastavio se i u siječnju, dosegavši u prvih dvadeset dana tog mjeseca u odnosu na 31. siječnja 2005. godine, prema preliminarnim podacima, 17,9 posto. Imajući u vidu takva kretanja, a da se - usprkos visokoj likvidnosti dostatnoj za prihvatljiv rast plasmana - izdavanje vrijednosnih papira ne bi koristilo za izbjegavanje ograničavajućih mjera HNB-a, Savjet HNB-a odlučio je uvesti posebnu obveznu pričuvu koju će banke izdvajati na obveze po izdanim vrijednosnim papirima. Osnovicu za obračun pričuve čini porast prosječnog dnevnog stanja izdanih vrijednosnih papira u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na prosječno dnevno stanje izdanih vrijednosnih papira u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2006. godine. Cjelokupna pričuva izdvajat će se beskamatno na račune kod HNB-a, a primjena će uslijediti od početka ožujka. Stopa posebne obvezne pričuve iznosi 55 posto i dovoljno je visoka, ocjenjuje Savjet, da obeshrabri banke u daljnjem zaduživanju na osnovu izdanih vrijednosnih papira. Ukoliko danas usvojena odluka ne poluči zadovoljavajući učinak, HNB će poduzeti i daljnje mjere, zaključeno je na sjednici.
Savjet HNB-a donio je i odluku kojom su detaljno propisani uvjeti za obavljanje mjenjačkih poslova i dokumentacija koju je potrebno dostaviti HNB-u da bi se dobilo odobrenje za mjenjačko poslovanje. U skladu s tom odlukom svi postojeći ovlašteni mjenjači najkasnije do 6. prosinca 2006. godine HNB-u moraju dostaviti zahtjev za izdavanjem odobrenja za rad.
Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima nadzornih odbora nekoliko banaka za imenovanja u uprave tih banaka: Miro Dodić ostaje predsjednik uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Ivan Purgar predsjednik uprave Kreditne banke Zagreb d.d., a produženje mandata dobili su i Stipan Pamuković na mjestu predsjednika uprave Nava banke d.d. Zagreb te Željko Škalec kao član uprave iste banke.
Koncernu Agram Savjet HNB-a dao je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u Kreditnoj banci Zagreb d.d.