Novi način objave Abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka te Popisa novčanih jedinica i njihovih oznaka

Objavljeno: 1.2.2023.

Odlukom o izmjenama i dopuni Odluke o transakcijskim računima (NN, br. 148/2022.) koja je stupila na snagu 23. prosinca 2022., uvedena je od 1. veljače 2023. promjena objave Priloga 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka i Priloga 2. Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka koje više nisu sastavni dio Odluke o transakcijskim računima, već se vode u elektroničkom obliku i objavljuju na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke kao Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka te Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka (kao excel u csv i xlsx formatu) ovdje.