Novi prigodni zlatnik i srebrnjaci

Objavljeno: 13.2.2008.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja. S osobitom pozornošću razmotreni su čimbenici ubrzanog kretanja cijena posljednjih mjeseci i daljnja predviđanja u tom pogledu. Ponovo je istaknuta čvrsta opredijeljenost središnje banke da održava stabilnost cijena i tečaja već utvrđenim mjerama monetarne politike, a u predstojećem razdoblju pokazat će se koliko su ta nastojanja poduprta konkretnim potezima ostalih aktera gospodarske politike koji imaju utjecaja na očuvanje makroekonomske stabilnosti.

Zahtjev Zagorske štedno kreditne zadruge iz Zaboka za izdavanje odobrenja za rad na temelju kojega bi nastavila poslovanje kao Zagorska štedna banka nije prihvaćen, jer je provjerom podnijete dokumentacije i uvidom u poslovne knjige podnositelja zahtjeva utvrđeno da nisu ispunjeni potrebni zakonski preduvjeti. Članovi Savjeta HNB-a pohvalili su temeljitost stručnih službi središnje banke u obradi ovog zahtjeva, te preporučili primjenu istovjetnih načela u razmatranju svih pristiglih i očekivanih zahtjeva za ulazak u bankovni sustav.

Savjet HNB-a suglasan je s odlukom Partner banke d.d. Zagreb da predsjednica uprave te banke postane Martina Dalić, a član uprave Ante Žigman.

Na ovoj sjednici donijeta je i odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Andrija Mohorovičić", srebrnoga kovanog novca "Benedikt Kotruljević" i srebrnog kovanog novca iz serije "Stari hrvatski brodovi - Dubrovačka karaka".