Obavijest o početku rada NKSInst platnog sustava

Objavljeno: 22.10.2020.
Obavijest o početku rada NKSInst platnog sustava

Od 29. listopada 2020. NKSInst, novi platni sustav u Republici Hrvatskoj, omogućit će bankama koje sudjeluju u tom platnom sustavu izvršenje međubankovnih instant plaćanja u kunama.

NKSInst platni je sustav kojemu je Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala odobrenje za rad. Ovaj platni sustav omogućuje provođenje tzv. instant platnih transakcija koje se izvršavaju u gotovo realnom vremenu, tj. u standardnom roku od najduže 10 sekundi. Navedeni vremenski rok uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja. U odnosu na navedeno standardno vrijeme izvršenja, a s obzirom na prirodu i svrhu usluge instant plaćanja, NKSInst svojim će tehnološkim rješenjima nastojati znatno skratiti potrebno vrijeme izvršenja, i to na rok do 4 sekunde. Maksimalni iznos pojedine instant platne transakcije određen je u iznosu od 100.000 kn. NKSInst omogućuje izvršenje platnih transakcija 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365). Upravitelj je NKSInst platnog sustava Financijska agencija.

Pojava instant plaćanja širom svijeta rezultat je primjene novih tehnologija i zahtjeva korisnika za sve bržim izvršenjem platnih transakcija. Instant platni sustavi poput NKSInsta predstavljaju infrastrukturni preduvjet za izvršenje instant plaćanja između klijenata koji se koriste uslugama različitih pružatelja platnih usluga. Budući razvoj instant plaćanja može potaknuti tržište ka daljnjem razvoju kvalitetnijih platnih servisa i upotrebi modernih tehnologija u njihovu korištenju. U tom smislu uspostava NKSInst platnog sustava omogućuje praćenje aktualnih trendova u razvoju modernih usluga plaćanja i na području Republike Hrvatske.

Sudionici u NKSInst platnom sustavu mogu biti samo banke, i to na načelu dobrovoljnosti. Banke u skladu sa svojom poslovnom odlukom samostalno definiraju dinamiku kojom će pojedinim kategorijama klijenata (potrošači, poslovni subjekti) omogućiti izvršenje instant plaćanja kao i kanale plaćanja (internet, mobilno bankarstvo, mobilne aplikacije) kojima se klijenti mogu koristiti u svrhu izvršenja instant plaćanja.

NKSInst platni sustav od navedenog će datuma omogućiti bankama sudionicama da svojim klijentima ponude uslugu instant plaćanja. Trenutačni su sudionici NKSInst platnog sustava Hrvatska poštanska banka d. d., Partner banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.

Hrvatska narodna banka snažno potiče i podržava razvoj novih i modernih platnih usluga u skladu s najboljim praksama na globalnoj razini te s time u vezi očekuje da će i ostale banke tijekom 2021. godine osigurati sve potrebne preduvjete kako bi svojim klijentima omogućile izvršavanje međubankovnih instant plaćanja.

NKSInst osigurava izvršenje platnih transakcija u skladu sa standardima SEPA instant platne sheme koja se za eurska plaćanja primjenjuje u državama članicama EU-a. S datumom uvođenja eura kao službene valute u RH, navedeni platni sustav bit će usklađen sa svim standardima za eurska plaćanja.


Zbog interesa javnosti i početka produkcijskog rada novog platnog sustava NKSInst, odgovori na osnovna pitanja iz područja rada novog platnog sustava objavljeni su u rubrici Objašnjavamo.