Obavijest o ukidanju rješenja kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga

Objavljeno: 28.1.2019.

Dana 26. listopada 2018. društvo Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D (u nastavku teksta: Društvo), koje od 11. lipnja 2012. posluje u statusu institucije za elektronički novac, dostavilo je pisanu obavijest Hrvatskoj narodnoj banci da od 26. siječnja 2019. više ne namjerava izdavati elektronički novac i pružati platne usluge.

U sadržaju svoje obavijesti navedeno Društvo obavijestilo je Hrvatsku narodnu banku da od 26. siječnja 2019. namjerava izdavati samo onu novčanu vrijednost koja se sukladno odredbama Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.) ne smatra elektroničkim novcem te obavljati samo one aktivnosti koje se sukladno odredbama Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) ne smatraju platnim uslugama.

Budući se prema odredbama navedenih zakona provođenje tih aktivnosti ne smatra platnim uslugama Društvo više ne treba imati odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga.

Slijedom navedenoga, na temelju članka 21. stavka 1. točke 2. Zakona o elektroničkom novcu i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008. i 54/2013.) Hrvatska narodna banka donijela je rješenje kojim se navedenom Društvu ukida rješenje kojim se odobrava:

  • izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca
  • pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, i to:
    1. usluga izdavanja i prihvaćanja platnih instrumenata
    2. usluga izvršenja platnih transakcija kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava, koji djeluje isključivo kao posrednik između korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga.

U skladu sa člankom 23. stavkom 1. točkom 4. Zakona o elektroničkom novcu odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga prestalo je važiti dana 26. siječnja 2019. te će u skladu sa člankom 23. stavkom 2. navedenog Zakona Hrvatska narodna banka brisati instituciju za elektronički novac iz propisanog registra.

O ukidanju rješenja obavijestiti će se nadležni Trgovački sud u Zagrebu.