Objašnjenje u povodu zanimanja javnosti za primanja guvernera Hrvatske narodne banke

Objavljeno: 14.3.2014.

Ponukani prilozima u dijelu medija u kojima su proizvoljno interpretirani podaci o promjeni primanja guvernera Hrvatske narodne banke u 2013. godini držimo potrebnim pojasniti sljedeće:

Netočni su navodi da su se primanja guvernera i rukovodstva HNB-a povećala, dok su se istovremeno smanjila ostalim zaposlenicima HNB-a. Primanja rukovodstva Hrvatske narodne banke po osnovi plaće i naknade za rad u Savjetu HNB-a se već godinama, pa tako ni tijekom 2013. niti tijekom 2014. godine nisu povećavala. Do 1. srpnja 2013. godine guverner i drugi članovi rukovodstva HNB-a su ostvarivali plaću i naknadu za rad u Savjetu HNB-a koje su bile iskazane i isplaćivane zasebno. Nakon 1. srpnja 2013. godine naknada za rad u Savjetu HNB-a se ne iskazuje zasebno, već u okviru plaće. Tako plaća guvernera iznosi 34.158,20 kuna, a prosječna plaća viceguvernera 30.767,32 kuna (podatak na temelju isplata za veljaču 2014). Valja reći i to da su podaci o primanjima članova rukovodstva HNB-a već godinama javno dostupni.

Plaće svih zaposlenika HNB-a, uključujući i rukovodstva, smanjile su se u 2013. godini za 3 posto, budući da je i HNB proporcionalno odlučio smanjiti primanja svojih zaposlenika, kada je to učinila Vlada Republike Hrvatske za državne službenike.