Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za listopad 2021. godine

Objavljeno: 30.11.2021.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore svojih sredstava u listopadu 2021. godine uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada (kod oročenih depozita) odnosno stagnacije (kod transakcijskih računa).

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u listopadu 2021. prosjek kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća bio je za 0,01 postotni bod manji nego u istom mjesecu prethodne godine, dok su prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune kućanstava bili na istoj razini kao i u listopadu 2020. godine. Pritom je prosjek kamatnih stopa na devizne transakcijske račune nefinancijskih poduzeća iznosio 0,02%, a preostala tri prosjeka iznosila su 0,01% u listopadu 2021. godine.

Kod oročenih depozita u listopadu 2021. prosjeci kamatnih stopa za kunske depozite bili su manji nego u istom mjesecu prethodne godine (za 0,08 postotnih bodova kod kućanstava i za 0,05 postotnih bodova kod nefinancijskih poduzeća), a za devizne depozite u eurima manji za dugi rok (za 0,01 postotni bod) te viši za kratki rok (za 0,06 postotnih bodova) nego u listopadu 2020. godine. U listopadu 2021. prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite kućanstava iznosio je 0,06%, a za dugoročno oročene eurske depozite kućanstava 0,08%. Najniži je bio prosjek kamatnih stopa za oročene kunske depozite nefinancijskih poduzeća (0,02%).

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u listopadu 2021. također uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u listopadu 2021. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kunskih kredita na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,29%, što je za 0,52 postotna boda manje nego u listopadu 2020.), a najniži kod stambenih kredita odobrenih s valutnom klauzulom (2,66%, što je za 0,09 postotnih bodova manje nego u listopadu 2020. godine), pri čemu je kod potonje vrste kredita na tromjesečnoj osnovi zabilježen blagi porast kamatne stope (za 0,1 postotni bod u odnosu na srpanj).

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u listopadu 2021. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita (2,81%, što je za 0,31 postotni bod manje nego u listopadu 2020.), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (0,74%, što je za 0,12 postotnih bodova manje nego u listopadu 2020. godine).

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.