Objavljivanje pokazatelja operacija opće države u skladu sa standardima EU-a

Objavljeno: 31.8.2017.

Od 31. kolovoza 2017. objavljuju se tablice "I1: Nefinancijski računi opće države" i "I2: Glavni makroagregati opće države u skupu računa ESA 2010" (obje po metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa 2010 – ESA 2010), koje zamjenjuju dosadašnje tablice "I1: Konsolidirana središnja država prema razinama državne vlasti" i "I2: Operacije državnog proračuna" (obje po metodologiji GFS 2001 MMF-a). Objavom statističkih pokazatelja operacija opće države u skladu sa standardima EU-a omogućuje se bolja usporedba zemlje s ostalim članicama EU-a i praćenje ispunjavanja kriterija konvergencije.