Obvezna pričuva smanjuje se s 15% na 13,5%

Objavljeno: 11.4.2012.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici prihvatio prijedlog da se stopa obvezne pričuve banaka smanji s 15% na 13,5%, te da se iz osnovice za obračun isključe sredstva primljena od pet multilateralnih razvojnih banaka. Time se, kao što je već najavljeno, bankama oslobađa oko 4,1 milijardu kuna u kunskom i nešto više od 110 milijuna eura u deviznom dijelu pričuve. Odluka će biti primijenjena kod sljedećeg obračuna obvezne pričuve koji slijedi 9. svibnja.

Odluka je donijeta pod pretpostavkom da će poslovne banke oslobođenih oko 4 milijarde kuna s još toliko sredstava iz drugih svojih izvora, u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, usmjeriti u poticanje gospodarskog oporavka, napose programa koji pridonose poboljšanju platne bilance zemlje, uz prihvatljivije uvjete kreditiranja od dosad nuđenih na tržištu.

Radi se o najnovijem u nizu pokušaja središnje banke tijekom nekoliko posljednjih godina da mjerama iz svoje nadležnosti potakne gospodarski oporavak. Određeni učinci u ovom slučaju mogli bi se očekivati već potkraj ove godine, a osobito u sljedećoj. No, kao što je istaknuto i u današnjoj raspravi članova Savjeta HNB-a, da bi do njih došlo - i to bez neželjenih posljedica za stabilnost cijena i tečaja - neophodan je maksimalni angažman i svih ostalih čimbenika u realizaciji ovog programa, a uz to i odgovarajuće mjere ukupne ekonomske politike.

Osim toga, Savjet HNB-a na današnjoj je sjednici usvojio Godišnje izvješće o radu središnje banke u prošloj godini, te osnovne odrednice monetarne politike za ovu i sljedeću godinu, utemeljene na zasad raspoloživim pokazateljima i predviđanjima gospodarskih kretanja u našoj zemlji i širem okružju.

Privrednoj banci d.d. Zagreb odobreno je pripajanje Međimurske banke d.d., Čakovec, kojoj je i do sada bila jedini vlasnik, tako da je u pitanju samo reorganizacija i optimalizacija troškova poslovanja bez vlasničkih promjena. Savjet HNB-a suglasio se i s ponovnim imenovanjima Julija Kuruca za predsjednika, a Marijana Marušića i Davorke Jakir za članove uprave Podravske banke d.d., Koprivnica, te Dubravke Lukić za članicu uprave Volksbank d.d., Zagreb, i Marije Posavec za članicu uprave Prve stambene štedionice d.d., Zagreb.