Odgođena obvezna primjena certificiranih programa za mjenjače

Objavljeno: 14.4.2004.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, prijedlog monetarne projekcije za drugo tromjesečje i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u zadnjem kvartalu prošle godine. Osim toga, Savjet HNB-a prihvatio je izvješće o financijskom poslovanju središnje banke u 2003. godini, te donio više odluka iz svoje nadležnosti.
Stabilnost cijena i nadalje je zadovoljavajuća. Tečaj kune prema euru u ožujku je nominalno ojačao za 2,8 posto. Monetarna politika provodila se prošlog mjeseca u uvjetima aprecijacijskih pritisaka na tečaj i smanjene likvidnosti banaka, što je središnju banku potaklo na četiri devizne intervencije u kojima je otkupljeno 162,7 milijuna eura te time emitirano 1,2 milijarde kuna. Nakon toga tečaj je stabiliziran.
Sezonsko smanjenje likvidnosti i upis druge tranše državnih obveznica izazvali su povećanu potražnju za kunama, što je izazvalo i zamjetan rast kamatnih stopa na tržištu novca, do najviše razine zabilježene tijekom posljednje tri godine. Aktivne kamatne stope banaka u siječnju su smanjene, no u veljači su opet porasle, a pasivne kamatne stope na kunske izvore povećane su i u siječnju i u veljači. Prvi mjeseci ove godine obilježeni su i daljnjim umjerenim rastom kreditne aktivnosti banaka.
Izmjenama Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača rok za obvezatnu primjenu certificiranih računalnih programa odlaže se s 3. svibnja 2004. na početak sljedeće godine. Naime, iako je na javni poziv , što ga je središnja banka objavila u srpnju prošle godine, čak osamdesetak programerskih kuća preuzelo potrebnu dokumentaciju, a do kraja prosinca osamnaest od njih i dostavilo svoje ponude, ispostavilo se da niti jedna od testiranih ponuda nije u cijelosti udovoljavala propisanim kriterijima. Stoga su uslijedile mnogobrojne i dugotrajne korekcije, tako da je tek posljednjih dana nekoliko ponuđenih programa doseglo prihvatljivu razinu. No, za instaliranje tih programa potrebno je pribaviti i pozitivno mišljenje porezne uprave Ministarstva financija odnosno njegove Porezne uprave o ispravnosti algoritma za obračun poreza. Imajući u vidu i mnogobrojnost mjenjačkih mjesta (oko 2500) koja bi se morala osposobiti za primjenu tih programa, ocijenjeno je da je bolje odgoditi primjenu za sljedeću godinu nego uvoditi novi način rada u zamahu turističke sezone.
Savjet HNB-a prihvatio je prijedloge nadležnih nadzornih odbora banaka da član uprave Dresdner Bank Croatia d.d. Zagreb bude Mato Karačić, predsjednik uprave Požeške banke d.d. Požega postaje Davorka Jakir, dok će Marijan Kantolić postati predsjednik a Marijan Trusk član uprave Samoborske banke d.d. Samobor.
Na ovoj sjednici dana je i suglasnost Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb za pripajanje Varaždinske banke d.d. Varaždin, u kojoj je već ranije stekla većinsko vlasništvo.