Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 16.3.2018. Ažurirano: 18.6.2024.

Pretraživanje regulative