Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

Objavljeno: 16.3.2018. Ažurirano: 12.1.2023.

Pretraživanje regulative