Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

Objavljeno: 27.11.2016. Ažurirano: 21.6.2023.

Pretraživanje regulative