Odobrena tri imenovanja u uprave banaka

Objavljeno: 8.9.2010.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, izvješće o upravljanju međunarodnim pričuvama i o financijskom poslovanju središnje banke u prvom polugodištu, te tromjesečno izvješće o stanju u bankovnom sustavu.

Grupa pravnih i fizičkih osoba, čiji je zbroj pojedinačnih vlasničkih udjela u Podravskoj banci d.d., Koprivnica, i do sada iznosio više od 50%, dobila je suglasnost za zajedničko djelovanje kao vlasnik natpolovičnog kvalificiranog udjela u temeljnom kapitalu te banke. Odobren je i zahtjev C.I.M. Banque SA iz Ženeve za stjecanje više od 20% udjela u temeljnom kapitalu Primorske banke d.d., Rijeka.

Savjet HNB-a suglasio se s odlukom nadzornih odbora da Janko Hrnjak bude imenovan članom uprave Nava banke d.d., Zagreb, da u Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, članicom uprave u još jednom mandatu bude Vesna Ciganek Vuković, te da u Wüstenrot stambenoj štedionici d.d., Zagreb, predsjednikom uprave ostane i nadalje Zdravko Anđel.