Mišljenje ESB-a o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o HNB-u

Objavljeno: 2.11.2016.

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 4. listopada 2016. zahtjev Ministarstva financija Republike Hrvatske za davanje mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i trećoj alineji članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 98/415/EZ jer se Prijedlog zakona odnosi na Hrvatsku narodnu banku (HNB). U skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke, Upravno vijeće donijelo je ovo mišljenje.

Mišljenje Europske središnje banke od 28. listopada 2016. o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Opinion of the European Central Bank of 28 October 2016 on amendments to the Law on Hrvatska Narodna Banka