Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike

Objavljeno: 10.8.2015.
Publikacija Pregledi
Broj P - 26
Autor Mirna Dumičić
Datum Kolovoz 2015.
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

povremene publikacije, pregledi, makroprudencijalna politika,financijska stabilnost,sistemski rizici

Unatoč naglom porastu „popularnosti“ i sve većem broju radova o makroprudencijalnoj politici percepcija te politike u široj je javnosti još relativno maglovita. Osnovni je cilj ovog rada ukratko objasniti najvažnije pojmove vezane uz makroprudencijalnu politiku i opisati njezine ciljeve. Naglasak je stavljen na pojašnjenje osnovnih faza makroprudencijalnog ciklusa, odnos makroprudencijalne politike s ostalim ekonomskim politikama te koristi i troškove upotrebe makroprudencijalne regulacije.