Cjenovna konkurentnost prerađivačkog sektora – sektorski pristup po razinama tehnološke opremljenosti

Objavljeno: 12.6.2017.
Publikacija Pregledi
Broj P-30
Autor Enes Đozović
Datum Lipanj 2017.
JEL F10, F30, F31, F40
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

konkurentnost, realni efektivni tečajevi, prerađivačka industrija, izvoz

Sažetak

Kretanje realnih efektivnih tečajeva među različitim prerađivačkim djelatnostima upućuje na postojanje različitih uvjeta cjenovne konkurentnosti unutar gospodarstva. Promatrano po sektorima u kojima se djelatnosti svrstavaju po tehnološkoj intenzivnosti proizvodnje, u Hrvatskoj se cjenovna konkurentnost poboljšala u srednje niskotehnološkom sektoru, dok se pogoršala u visokotehnološkom sektoru u razdoblju od 2000. do 2016. Istodobno se u niskotehnološkom i srednje visokotehnološkom sektoru cjenovna konkurentnost nije znatno promijenila. Kretanje cjenovne konkurentnosti na razini sektora bilo je raznoliko i u drugim zemljama EU-a, posebice u novim članicama.
Poljska je među novim članicama najviše poboljšala cjenovnu konkurentnost u niskotehnološkom i srednje visokotehnološkom sektoru, dok je u srednje niskotehnološkom sektoru najveće poboljšanje zabilježeno u Hrvatskoj, a u visokotehnološkom sektoru u Sloveniji. Primjećuje se također da promjene cjenovne konkurentnosti u različitim sektorima u većini promatranih članica EU-a nisu bile popraćene očekivanim promjenama udjela izvoza na svjetskom tržištu, što među ostalim upućuje na važnost necjenovnih činitelja izvozne konkurentnosti.