Karakteristike hrvatskih izvoznika iz prerađivačkog sektora i oporavak izvoza tijekom velike recesije – rezultati istraživanja modula za trgovinu Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet)

Objavljeno: 30.1.2019.
Publikacija Pregledi
Broj P-42
Autor Miljana Valdec, Jurica Zrnc
Datum Siječanj 2019.
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

CompNet, koncentracija, korelacija, izvoz, heterogenost, produktivnost

U radu se prikazuju rezultati opsežnog istraživanja distribucije hrvatskih izvoznih poduzeća u razdoblju od 2002. do 2014. provedenog u sklopu Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet). Analiza pokazuje da je agregatni izvoz koncentriran u malom broju velikih poduzeća i da je oporavak hrvatskog izvoza nakon izbijanja svjetske financijske krize bio spor. Pritom se izvoz velikih poduzeća smanjio, dok su mala i srednja poduzeća povećala svoj izvoz i potaknula oporavak agregatnog izvoza. Osim toga, porastao je i broj novih izvoznika i njihova prosječna produktivnost. Analizom je potvrđena dobro poznata snažna pozitivna korelacija između izvoza i produktivnosti, kao i superiornije karakteristike izvoznika u odnosu na poduzeća koja ne izvoze. Osim toga, rezultati pokazuju da postoji heterogenost među različitim sektorima i da se prosječna premija produktivnosti obično povećava zajedno s iskustvom poduzeća na izvoznom tržištu.