Tromjesečni projekcijski model za Hrvatsku

Objavljeno: 16.9.2019.
Publikacija Pregledi
Broj P-43
Autor Nikola Bokan, Rafael Ravnik
Datum Kolovoz 2019.
JEL E37, E47, E52, F33, F41, H68
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

projekcijski model, nekonvencionalno pravilo monetarne politike, nominalni tečaj, euroizacija

Ovim se radom dokumentira tromjesečni projekcijski model koji se primjenjuje u redovitim prognozama Hrvatske narodne banke. Predloženi je model reducirani prikaz novoga kejnezijanskog modela opće ravnoteže za otvorena gospodarstva proširen određenim ad hoc obilježjima u svrhu prikupljanja empirijskih dokaza o hrvatskom gospodarstvu. Posebna se pozornost pridaje obilježjima modela koji se odnose na otvoreno gospodarstvo, pitanjima financijske stabilnosti povezanima s visokim stupnjem euroiziranosti kredita i modeliranju monetarne
politike. Glavni je doprinos postojećoj literaturi pravilo monetarne politike prikazano reakcijskom funkcijom tečaja s puzećim kretanjem ciljanog tečaja. Simulacija i prognoze provedene u radu pokazuju da se modelom mogu dobiti precizne prognoze glavnih makroekonomskih varijabla i objasniti važni odnosi i transmisijski mehanizmi u hrvatskom gospodarstvu.