Pad dolara donio središnjoj banci gubitak

Objavljeno: 14.5.2003.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je razmotrio najnovija novčana i gospodarska kretanja, usvojio godišnje izvješće o radu i o financijskim rezultatima HNB-a u prošloj godini, izvješće interne revizije središnje banke i Hrvatskog novčarskog zavoda za prošlu godinu, te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prošlogodišnje djelovanje Hrvatske narodne banke obilježeno je niskom razinom inflacije (2,3 posto) i zadovoljavajućom stabilnošću tečaja, u uvjetima relativno visokog rasta bruto domaćeg proizvoda (5,2 posto) i vrlo visokog rasta plasmana banaka (ukupno 30 posto, unutar čega stanovništvu 42,8 posto a poduzećima 22,7 posto), ali i visokog tekućeg deficita platne bilance (6,9 posto) i s povećanja vanjskog duga zemlje (ukupno 35 posto, a unutar toga države za 24 posto, banaka za 73 posto i poduzeća za 25 posto).

S obzirom da više od 99 posto ukupne aktive kojom upravlja središnja banka otpada na međunarodne pričuve, ukupni financijski pokazatelji u presudnoj su mjeri obilježeni prošlogodišnjim međuvalutnim kretanjima na svjetskom tržištu, odnosno padom vrijednosti dolara na koji otpada blizu jednu trećinu tih pričuva (koje svojom valutnom strukturom prate strukturu vanjskih obveza zemlje). Zbog tih promjena Hrvatska narodna banka zabilježila je oko 1,24 milijarde kuna obračunatih negativnih tečajnih razlika. S druge strane, pad vrijednosti dolara dijelom je pridonio i iskazanom povećanju međunarodnih pričuva tijekom prošle godine za 1,2 milijarde dolara, odnosno na ukupno 5,86 milijardi dolara, što je za 25 posto više nego prije godinu dana.

U ukupnom računu dobiti i gubitka učinak spomenutih tečajnih promjena rezultirao je i knjigovodstvenim manjkom prihoda nad rashodima u iznosu 597 milijuna kuna, što je pokriveno iz općih pričuva središnje banke, koje služe za takve slučajeve. Terećenja pričuva po osnovi nenaplativih kredita središnje banke u prošloj godini nije bilo. Ukupni materijalni troškovi središnje banke, uključujući amortizaciju, iznosili su prošle godine oko 215 milijuna kuna, u čemu oko 120 milijuna kuna čine bruto troškovi za zaposlenike (neto plaće, porezi, prirezi i doprinosi iz plaća i na plaće, te ostali troškovi).

Savjet HNB-a suglasio se s imenovanjem Izidora Sučića za predsjednika uprave Gospodarsko-kreditne banke d.d. Zagreb i Branka Buljana za predsjednika uprave Imex banke d.d. Split, te dao suglasnost Francesku Signoriu iz Švicarske za stjecanje dodatnih dionica kojima stječe natpolovično vlasništvo u Primorskoj banci d.d. Rijeka.