Parafirani tekst Sporazuma o podjeli imovine bivše SFRJ u Banci za međunarodne namire

Objavljeno: 10.4.2001.

(neslužbeni prijevod)

Imovina bivše SFRJ u Banci za međunarodne namire

  1. Pet delegacija koje su kao jednakopravne države sljednice sudjelovale u pregovorima da bi razriješile pitanja sukcesije nastala nakon raspada SFRJ, složile su se (u nastavku prethodnih dogovora postignutih u ime središnjih banaka država sljednica) da će imovina bivše SFRJ (zlatne i ostale rezerve te dionice) u Banci za međunarodne namire (engl. Bank for International Settlements, BIS) biti među njima podijeljena prema sljedećem ključu:
Bosna i Hercegovina         13,20%
Hrvatska  28,49%
Makedonija 5,40%
Slovenija 16,39%
Savezna Republika Jugoslavija 36,52%
  1. Sporazum pet delegacija o spomenutoj podjeli imovine temelji se na dogovorima postignutim na sastancima održanim od 21. do 23. veljače, te 9. i 10. travnja 2001. i nema nikakve pravne učinke na buduće sporazume o podjeli bilo koje druge imovine.

U Briselu, 10. travnja 2001.