Platne kartice i kartične transakcije 2018.

Objavljeno: 3.7.2019.

Na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i ove je godine objavljena publikacija o platnim karticama i kartičnim transakcijama, ali ovaj put s podacima za 2018., s usporedbom pojedinih podataka u odnosu na 2017., 2016., 2015. i 2014. godinu. U publikaciji se objašnjavaju osnovni pojmovi vezani uz platne kartice, kartične sheme i pružatelje platnih usluga te se iznose agregirani statistički podaci o nacionalnim i međunarodnim kartičnim transakcijama. Pri izradi publikacije korišteni su službeni podaci dobiveni od pružatelja platnih usluga koji su u sustavu nadzora HNB-a, poslovnih subjekata obveznika dostave podataka HNB-u kao i podaci dobiveni od porezne uprave vezani uz proces fiskalizacije.

Pregled osnovnih statističkih informacija iz publikacije:

 • Na dan 31. prosinca 2018. u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: RH) ukupno je evidentirano 114.360 EFTPOS uređaja i 5.148 bankomata (Tablica 1.).
 • Broj beskontaktno-kontaktnih EFTPOS uređaja nastavlja trend porasta od 2014., kada je na dan 31. prosinca 2014. ukupno evidentirano njih 17.851, a na dan 31. prosinca 2018. njih 68.284, što čini 60% ukupnog broja EFTPOS uređaja.

Broj beskontaktno-kontaktnih EFTPOS uređaja na teritoriju RH

Napomena: Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog izvještajnog mjeseca.
Izvor: HNB

 • 81% građana RH ima barem jednu platnu karticu (Okvir 2.).
 • 54% građana RH ima samo debitne platne kartice (Okvir 2.).
 • Na dan 31. prosinca 2018. u RH ukupno je evidentirano 8.557.583 platne kartice (Tablica 3.) od kojih se prosječno mjesečno koristi njih 52,5% (Slika 5.).
 • Beskontaktno je 26,8% svih kartica.
 • U 2018. ukupno je izvršeno 467,75 milijuna nacionalnih i međunarodnih kartičnih platnih transakcija s ukupnom vrijednosti od 160.307,73 milijuna kuna (Slika 8.).
 • Po jednoj korištenoj platnoj kartici izdanoj u RH u 2018. prosječno je mjesečno izvršeno 9 kartičnih platnih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 3.234 kune.
 • U 2018. ukupno je izvršeno 462,77 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama s ukupnom vrijednosti od 181.026,65 milijuna kuna.

Ukupan broj i vrijednost transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama prema izdavatelju platne kartice

Napomena: Podaci se odnose na ukupan broj i vrijednost transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama.
Izvor: HNB

 • U 2018. ukupno je evidentirano 55,94 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama inozemnih izdavatelja s ukupnom vrijednosti od 31.693,67 milijuna kuna (Tablica 12.).
 • Od ukupno izvršenih 462,77 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama u 2018. njih 88% odnosi se na platne kartice hrvatskih izdavatelja, a 12% na one inozemnih izdavatelja.
 • Od ukupno izvršenih 181.026,65 milijuna kuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama u 2018. njih 82% odnosi se na prihvat platnih kartica hrvatskih izdavatelja, a 18% na one inozemnih izdavatelja.