Platne kartice i kartične transakcije 2019.

Objavljeno: 30.6.2020.

Na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i ove je godine objavljena publikacija o platnim karticama i kartičnim transakcijama, ali ovaj put s podacima za 2019. godinu, s usporedbom pojedinih podataka za 2018., 2017., 2016. i 2015. U publikaciji se pojašnjavaju osnovni pojmovi vezani uz platne kartice, kartične sheme i pružatelje platnih usluga te iznose agregirani statistički podaci o nacionalnim i međunarodnim kartičnim transakcijama. Pri izradi ove publikacije korišteni su službeni podaci dobiveni od pružatelja platnih usluga koji su u sustavu nadzora HNB-a i poslovnih subjekata obveznika dostave podatka HNB-u te podaci dobiveni od porezne uprave koji su vezani uz proces fiskalizacije.

Pregled osnovnih statističkih informacija iz publikacije:

 • na dan 31. prosinca 2019. u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: RH) ukupno su evidentirana 111.172 EFTPOS uređaja i 5.446 bankomata (Tablica 1.);
 • broj beskontaktno-kontaktnih EFTPOS uređaja nastavlja iskazivati trend rasta te ih je u RH na dan 31. prosinca 2019. bilo 80.884, što čini 73% ukupnog broja EFTPOS uređaja;

Broj beskontaktno-kontaktnih EFTPOS uređaja na teritoriju RH

Napomena: Podaci se odnose na stanje na posljednji dan izvještajnog mjeseca.
Izvor: HNB

 • 84% građana RH ima barem jednu platnu karticu (Okvir 2.);
 • 55% građana RH ima samo debitne platne kartice (Okvir 2.);
 • na dan 31. prosinca 2019. u RH ukupno su evidentirane 9.224.852 platne kartice (Tablica 3.), od kojih se prosječno mjesečno upotrebljava njih 54,1% (Slika 5.);
 • 39% svih kartica jesu beskontaktne;
 • u 2019. godini ukupno su izvršena 519,94 milijuna nacionalnih i međunarodnih kartičnih platnih transakcija s ukupnom vrijednosti od 176.523,87 milijuna kuna (Slika 8.);
 • po jednoj upotrebljavanoj platnoj kartici izdanoj u RH u 2019. prosječno je mjesečno izvršeno 9,13 kartičnih platnih transakcija u ukupnoj vrijednosti od 3.099,20 kuna;
 • u 2019. godini ukupno je izvršeno 513,23 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama s ukupnom vrijednosti od 195.002,45 milijuna kuna;

Ukupan broj i vrijednost transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama prema izdavatelju platne kartice

Napomena: Podaci se odnose na ukupan broj i vrijednost transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama.
Izvor: HNB

 • u 2019. godini ukupno je evidentirano 64,50 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama inozemnih izdavatelja s ukupnom vrijednosti od 33.114,67 milijuna kuna (Tablica 12.);
 • od ukupno izvršena 513,23 milijuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama u 2019. godini 87% odnosi se na platne kartice hrvatskih izdavatelja, a 13% na one inozemnih izdavatelja;
 • od ukupno izvršenih 195.002,45 milijuna kuna transakcija prihvata platnih transakcija izvršenih platnim karticama u 2019. godini 83% odnosi se na prihvat platnih kartica hrvatskih izdavatelja, a 17% na one inozemnih izdavatelja.