Počeo s radom Nacionalni odbor za platni promet

Objavljeno: 29.4.2003.

Sjednicom održanom u utorak u Hrvatskoj narodnoj banciHrvatskoj narodnoj banciu, pod predsjedanjem viceguvernera HNB-a Čede Maletića, započeo je s radom Nacionalni odbor za platni promet. U odboru su predstavnici središnje banke, Ministarstva financija, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge banaka, a njegova osnovna zadaća je da - uspostavom suradnje ključnih institucija za donošenje i provedbu zakonskih i podzakonskih propisa u platnom prometu - predlaže ujednačenu primjenu važeće regulative, pomaže u otklanjanju eventualnih poteškoća u primjeni, inicira nova rješenja i usluge, potičući kroz sve to daljnji razvoj platnog prometa u zemlji, na tržišnim principima i u skladu s načelima zdrave konkurencije, te sukladno smjernicama EU i prihvaćenim međunarodnim standardima.

Na svojoj prvoj radnoj sjednici članovi odbora usvojili su Poslovnik o radu, razmotrili idejni projekt novog modela za opskrbu banaka gotovim novcem, kao i utvrđivanje redoslijeda u izvršavanju plaćanja, te postupanje s mjenicom u platnom prometu. U cilju racionalnije opskrbe gotovim novcem, Hrvatska narodna banka planira ustrojiti, u suradnji s poslovnim bankama i Financijskom agencijom, tijekom sljedećih nekoliko godina pet do sedam regionalnih centara umjesto sadašnja dvadeset i dva. Unatoč smanjenom broju, novi gotovinski centri omogućavali bi bolju i ekonomičniju opskrbu gotovinom, kao i prihvat gotovine iz optjecaja, jer bi raspolagali potrebnom opremom za strojnu obradu, sortiranje i provjeru kakvoće i autentičnosti novčanica na mjestu pologa, kao i prostorom za njihovo sigurno čuvanje. To bi omogućavalo ponovno uključivanje tog novca u optjecaj, bez visokih troškova transporta, ovisno o potrebama u platnom prometu.

Na ovoj sjednici razmotrena je i pojava različitog redoslijeda prvenstva u provedbi platnih naloga kod pojedinih banaka i FINA-e, napose kad je riječ o obvezama po Ovršnom zakonu i po Općem poreznom zakonu. Budući da nikakvih promjena u tim zakonima tijekom reforme platnog prometa nije bilo, stav je Nacionalnog odbora za platni promet da nema nikakvog opravdanja za promjenu redosljeda u odnosu na razdoblje prije donošenja sadašnjeg Zakona o platnom prometu.