Pogrešno shvaćeni kriteriji za reviziju grupe banaka

Objavljeno: 11.5.1998.

U povodu teškoća u kojima su se našle štediše Štedno-kreditne službe "Pučka štedionica" Sutla, o kojima ovih dana izvještavaju javni mediji pod naslovima ili nadnaslovima koji upućuju na to da se radi o štedionici, Hrvatska narodna banka ocjenjuje umjesnim ponovo skrenuti pozornost javnosti na nekoliko činjenica:

Prema odredbama važećega Zakona o bankama i štedionicama, pod nazivom "banka" ili "štedionica" smiju biti upisane u registar nadležnog Trgovačkog suda i poslovati na području Hrvatske samo one financijske institucije koje su prethodno dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke. To znači da su te institucije prigodom osnivanja dokazale da ispunjavaju propisane zakonske uvjete i da će u svom radu biti podložne nadzoru središnje banke. Isto tako, samo financijske institucije koje su na taj način stekle pravo poslovanja pod nazivom koji sadrži riječi "banka" ili "štedionica" obuhvaćene su sustavom osiguranja štednih depozita do propisane razine ( do 30 tisuća kuna u 100-postotnom iznosu, a za iznos od 30 do 50 tisuća kuna u 75-postotnom iznosu) kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Kad je već riječ o rizicima u financijskom sustavu, Hrvatska narodna banka ujedno koristi priliku da opovrgne utemeljenost nekih novinskih komentara koji sugeriraju navodnu ocjenu HNB da su sve hrvatske banke srednje veličine "visokorizične" ili pak da u "najproblematičnije" svrstava upravo ili samo one banke koje će biti obuhvaćene prvom etapom programa posebne revizije.

U priopćenju koje je HNB uputila u javnost nakon odabira nosilaca tog posla rečeno je da će nakon banaka koje su u prvoj skupini "postupno na red dolaziti i druge, s tim što je program posebne revizije usredotočen ponajprije na kontrolu banaka srednje veličine, a ne polazi od procijenjene ili unaprijed pretpostavljene rizičnosti pojedinih banaka. Razlog za takav odabir je što u stanje onih najvećih banaka, bilo zbog izlaska na burzu bilo zbog nedavnog prolaska kroz proces sanacije, već postoji potpuniji uvid nego kod srednjih banaka. S druge strane, najmanje banke imaju i manje značenje sa stanovišta sigurnosti i stabilnosti ukupnog bankovnog sustava, tako da ni u ovom programu nisu došle u prvi plan".