Povećanje kunske obvezne pričuve banaka

Objavljeno: 3.11.2003.

Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva monetarne politike u 2003. godini, Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici donio odluku o povećanju stope obvezne rezerve koja se obračunava na deviznu osnovicu a izdvaja u kunama, s 35 na 42 posto.

Provedba ove odluke odvijat će se tako da se povećanje za pet postotnih poena (s 35 na 40 posto) primijeni kod obračuna obvezne rezerve 10. studenoga 2003. godine, a za preostala dva poena (s 40 na 42 posto) 8. prosinca 2003. godine. Stopa po kojoj Hrvatska narodna banka plaća naknadu na izdvojena sredstva kunskog dijela obvezne pričuve smanjuje se s 1,50 na 1,25 posto.