Povećano kunsko izdvajanje obvezne pričuve na deviznu osnovicu

Objavljeno: 27.8.2003.

Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj u srijedu, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, donio je Odluku o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi kojom se udio obvezne pričuve na deviznu pasivu banaka koji se izdvaja u kunama povećava sa 25% na 35%.

To je prva od mjera koje će HNB prema potrebi poduzimati, sukladno opredjeljenju iz točke 14. Dodatnog memoranduma o ekonomskoj i financijskoj politici, kojeg su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska narodna banka uputili Međunarodnom monetarnom fondu 4. srpnja ove godine.

Točka 14. tog dokumenta glasi: "Mjera usmjerena na usporavanje kreditne ekspanzije, koja je uvedena na početku 2003., je privremena. HNB namjerava krajem 2003. zamijeniti tu mjeru bonitetnim i više cjenovno orijentiranim mjerama. U međuvremenu, HNB neće oklijevati pojačati učinke postojeće mjere tako što će povećanjem minimalne obvezne pričuve smanjiti likvidnost bankovnog sustava ako to bude potrebno zbog kretanja domaće inflacije, rasta kredita i kretanja na tekućem računu platne bilance. Na kraju, prilikom drugog preispitivanje provedbe programa naglasak će biti stavljen na bilo koje monetarne i druge mjere koje će možda biti nužne za zadržavanje eksternih kretanja u okviru ciljeva programa."