Povoljniji krediti samo temeljem mjera HNB-a

Objavljeno: 13.6.2012.

Sukladno najavi, guverner Hrvatske narodne banke donio je odluku temeljem koje će se u obračunu minimalno potrebnih deviznih potraživanja banaka uključivati i 50% iznosa kredita odobrenih gospodarskim subjektima iz sredstava banaka u sklopu Programa razvoja gospodarstva. Time je - uz već donijetu odluku o smanjivanju stope obvezne pričuve sa 15% na 13,5%, te isključivanju sredstava primljenih od multilateralnih razvojnih banaka iz osnovice za obračun - zaokružen paket mjera monetarne politike s ciljem poticanja povoljnijeg kreditiranja gospodarstva. Ovim odlukama bankovnom sektoru oslobađa se kunska i devizna likvidnost u ukupnom iznosu od oko 6,4 milijardi kuna.

Istodobno, poslovne banke su s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj zaključile ugovor o sindiciranom kreditu u iznosu 3,4 milijarde kuna, tako da će banke i HBOR, u skladu s donijetim Programom razvoja gospodarstva, zajednički, u omjeru 50:50, odobravati kredite gospodarstvu u iznosu od ukupno 6,8 milijardi kuna, što je daleko ispod prvotno predviđenih 12 milijardi.

Takav odnos između visine likvidnosti oslobođene za ovu svrhu od strane HNB-a i predviđenog iznosa kredita krajnjim korisnicima ukazuje na izrazito nisku spremnost banaka da korištenjem svoje visoke likvidnosti iz drugih izvora povećaju ponudu kredita gospodarstvu po nižim kamatnim stopama. Pritom treba napomenuti da su mjere središnje banke poslovnim bankama značajno smanjile ukupne troškove njihovih izvora sredstava.