Predstavnici Eurostata i Državnog zavoda za statistiku u HNB-u

Objavljeno: 24.1.2020.
Predstavnici Eurostata i Državnog zavoda za statistiku u HNB-u

Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke Sandra Švaljek, viceguverner Roman Šubić i izvršni direktor Sektora statistike Tomislav Galac održali su danas u HNB-u sastanak s predstavnicima Eurostata, glavnom direktoricom Marianom Kotzevom i načelnikom za vanjske i međunarodne odnose Lukaszom Augustyniakom, te predstavnicama Državnog zavoda za statistiku, glavnom ravnateljicom Lidijom Brković i zamjenicom glavne ravnateljice Jadrankom Vuglar.

Središnja tema sastanka bila je suradnja Hrvatske narodne banke i Državnog zavoda za statistiku na području izrade službene statistike Republike Hrvatske kao podloge za službenu statistiku Europske unije koju izrađuje Eurostat. Hrvatska središnja banka jedan je od nositelja službene statistike i usko surađuje s Državnim zavodom za statistiku na izradi službene statistike Republike Hrvatske.

Nadalje, suradnja Hrvatske narodne banke i Eurostata kontinuirano se ostvaruje kroz obvezu dostavljanja odabranih statističkih pokazatelja. K tome, zaposlenici Sektora statistike Hrvatske narodne banke sudjeluju u radnim tijelima Eurostata koja se bave statistikom u područjima odnosa s inozemstvom, međunarodne trgovine uslugama, inozemnih povezanih društava i državnih financija kao i u krovnim tijelima EU-a zaduženima za koordinaciju razvoja zajedničkih metodologija Europskoga statističkog sustava i Europskog sustava središnjih banaka na području statistike.

Akcijskim planom za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji Republika Hrvatska se, između ostalog, obvezala na provedbu reformi i na području statistike koje uključuju unapređenje sustava prikupljanja, obrade i objave statističkih podataka. U tom se smislu od nositelja službene statistike očekuje poboljšana dostupnost izvora podataka i viši stupanj diseminacije statističkih podataka, o čemu se također razgovaralo na sastanku i pri čemu su predstavnici Eurostata pozdravili predložene mjere za poboljšanje, a koje su uostalom i dio Akcijskog plana.

Predstavnici Eurostata, Državnog zavoda za statistiku i Hrvatske narodne banke ocijenili su dosadašnju suradnju ovih triju institucija vrlo konstruktivnom te su izrazili uvjerenje da će se takva pozitivna suradnja nastaviti i ubuduće, na svim važnim zajedničkim projektima.