Prethodne suglasnosti Unicreditu i Allianzu, te Bank Austria

Objavljeno: 19.12.2001.

Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj u srijedu pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog usvojio je projekciju monetarne politike i financijski plan središnje banke za 2002. godinu. Savjet Hrvatske narodne banke na istoj je sjednici dao i prethodnu suglasnost UniCreditu Italiano SpA iz Milana i Allianzu AG iz Münchena za stjecanje ukupno do 100 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te Bank Austria AG iz Beča za stjecanje 100 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Splitske banke d.d. Split.

Prema raspoloživim podacima, temeljni kapital Zagrebačke banke iznosi 289 milijuna DEM i podijeljen je na 2.884.928 dionica. Od 2.714.000 dionica, koliko je 17. rujna 2001. godine bilo uvršteno na burzu, oko 63,5 posto bilo je u obliku GDR-a (Global Depositary Receipts) deponiranih u Londonu kod Bankers Trust Company. UniCredito Italiano dosad je imao GDR-e u vrijednosti 9,994 posto vrijednosti ukupnih dionica s pravom glasa, a Allianz u vrijednosti 9,972 posto dionica s pravom glasa. Prema dobivenoj suglasnosti UniCredito bi mogao steći do 90 posto, a Allianz do 20 posto od ukupnog broja dionica s pravom glasa.

UniCredito Italiano i Allianz prvi put su 29. svibnja 2001. zatražili od Hrvatske narodne banke prethodnu suglasnost za preuzimanje do 90 posto dionica s pravom glasa u Zagrebačkoj banci, no 5. lipnja 2001. taj zahtjev je povučen da bi se ponovo razmotrila i razriješila neka pitanja vezana za namjeravanu transakciju. Novi zahtjev uslijedio je 30. listopada 2001. godine i prema njemu UniCredito bi, nakon realizacije ponude, raspolagao s približno 85 posto a Allianz s približno 15 posto dionica Zagrebačke banke s pravom glasa.

Oba člana konzorcija za preuzimanje Zagrebačke banke imaju visoke ocjene kod priznatih svjetskih agencija za ocjenu kreditnog rejtinga - UniCredito dugoročni rejting Aa3 i A+, a Allianz AA+. I Unicredito i Allianz ubrajaju se u najveće europske tvrtke u svojim djelatnostima.

No, pri procjenjivanju utjecaja namjeravanog preuzimanja na bankovni sustav Republike Hrvatske, te na ostvarivanje ciljeva i zadataka Hrvatske narodne banke, osim kvalitete preuzimatelja morale su biti razmotrene još neke okolnosti. Ponajprije udjel Zagrebačke banke na tržištu, koja je gotovo u cijelosti vlasnik i Varaždinske banke i Prve stambene štedionice, a zajedno s Allianzom vlasnik je osiguravajućeg društva Allianz d.d. Zagreb i osniva zajedničko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, te činjenica da UniCredito već posjeduje većinski vlasnički udjel u Splitskoj banci, trećoj po veličini na hrvatskom tržištu. U takvim okolnostima Hrvatska narodna banka i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ocijenile su da bi ova transakcija mogla imati negativan utjecaj na konkurenciju na hrvatskom financijskom tržištu, ukoliko bi i Zagrebačka i Splitska banka bile u većinskom vlasništvu jedne bankovne grupe.

U provedenom postupku, nadležne stručne službe Hrvatske narodne banke ocijenile su da više nema zapreka za ostvarenje namjeravanog preuzimanja Zagrebačke banke, s obzirom da je u međuvremenu dogovorena prodaja Splitske banke d.d. Split, u kojoj Unicredito ima 62,6 posto dionica, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 25 posto udjela, a ostalo drže sama banka i mali dioničari. Savjet HNB-a složio se s takvom ocjenom te donio spomenutu odluku.

Pred Savjetom HNB-a našao se na današnjoj sjednici i zahtjev Bank Austria AG iz Beča, kojim se traži prethodna suglasnost za stjecanje do 100 posto dionica s pravom glasa u glavnoj skupštini Splitske banke d.d. Split. Bank Austria, koja pripada HypoVereinsbank München, prisutna je u Hrvatskoj već pet godina, kao većinski dioničar Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Zagreb, a potom i kao dioničar Wüstenrot stambene štedionice d.d. Zagreb. Dugoročni kreditni rejting HVB München kod vodećih agencija je A+, Aa3 i A+. Bank Austria uspješna je financijska institucija sa strategijom širenja poslovanja u zemljama Srednje Europe. Stoga i u ovom slučaju nije bilo zapreka za prethodnu suglasnost Savjeta HNB-a za realizaciju dogovorene vlasničke promjene.

Na ovoj sjednici Varaždinska banka d.d. Varaždin dobila je suglasnost za stjecanje 100 posto dionica s pravom glasa u skupštini Hrvatske štedionice d.d. Varaždin (u kojoj je i sada ta banka najveći dioničar), a Varaždinska štedionica Kovanica d.d. Varaždin za pripajanje VID štedionice d.d. Zagreb.