Prihodi od turizma u 2023. veći za 11,4%

Objavljeno: 29.3.2024.

Na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u četvrtom je tromjesečju 2023. ostvaren manjak od 469 mil. EUR, što je za 633 mil. EUR povoljnije nego u istom razdoblju prethodne godine, navodi se u Statističkom priopćenju o platnoj bilanci, stanju bruto inozemnog duga i stanju međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2023. Treba naglasiti značajan rast turističkih prihoda za cijelu 2023. godinu, s 13,1 mlrd. EUR u 2022. na 14,6 mlrd. EUR u 2023. godini (19,6% BDP-a), što čini porast od 1,49 mlrd. EUR ili 11,4%.

Na financijskom računu platne bilance tijekom četvrtog tromjesečja 2023. zabilježen je negativan saldo od 872 mil. EUR (neto priljev kapitala), a u istom tromjesečju prethodne godine -1.134 mil. EUR.

Stanje neto međunarodnih ulaganja na kraju četvrtog tromjesečja 2023. iznosi -16,7 mlrd. EUR ili -22,0% BDP-a.