Savjet HNB-a: produženja mandata u upravama četiriju banaka

Objavljeno: 10.6.2013.

Na danas održanoj zadnjoj redovnoj sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke u dosadašnjem sastavu razmatrani su najnoviji novčani i gospodarski pokazatelji, te izvješća o bankovnom poslovanju u prvom ovogodišnjem tromjesečju i o prošlogodišnjem poslovanju Hrvatskog novčarskog zavoda.

Usvojeno je i nekoliko odluka, kojima se odobravanje unutardnevnih i lombardnih kredita, kao i pravila rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnog kliriškog sustava usklađuju s regulativom koja se primjenjuje u zemljama Europske unije.

Savjet HNB-a na ovoj se sjednici suglasio i s odlukama nadzornih odbora KentBank d.d., Zagreb da produži mandat članu uprave Mići Tomičiću; Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, da članica uprave i nadalje bude Vlasta Žubrinić-Pick; Sberbank d.d., Zagreb, da Igor Repina ostane na mjestu člana uprave; Veneto banci d.d., Zagreb, da produži mandat upravi kojoj je predsjednik Michele Romano a članovi Fernando Zavatarelli i Boris Kalajdžić.